X-tek Dimnice 2019 - razpis

SLIVJE

24 03
 2018

1.    Kraj: Slivje v Brkinih. Prijave v vaškem domu na začetku vasi, tam bo na voljo topli obrok po teku. Start in cilj v neposredni bližini. Do jame Dimnice je 700 metrov hoje. Kako do Slivja? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno v neposredni bližini starta.
2.    Datum in urnik: Nedelja, 15. septembra 2019. Začetek prijav ob 7.00, vodeni ogled jame za tekmovalce od 8.00 do 9.00, briefing udeležencev na startu ob 9.40, prvi start ob 10.00, vodeni ogled jame za vse udeležence (brezplačno) od 12.00 do 13.00,  žrebanje praktičnih nagrad ob 13.20, razglasitev rezultatov ob 13.30.
3.    Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Dolžina proge: skupno 4000 metrov, od tega 2600 metrov po površju in 1400 metrov po podzemlju. Tek je posvečen varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso.
4.    Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2019 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza Občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev.
5.    Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali na tel. št. 031/402-559. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Prijave in predplačila sprejema tudi trgovina Track&Field, Kosovelova ulica 19, Bazovica, Italija.  
6.    Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/402-559.
7.    Startnina: 15 evrov, plačilo v gotovini ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja. Predplačila do 12. septembra 12 evrov. Predplačilo oziroma prvih 200 prijav zagotavlja topli obrok (jota), spominsko majico in vrečko z darili. S predplačilom tekač pridobi tudi startno številko s svojim imenom. Način plačila: na račun Jamarsko društvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Kot namen nakazila navedite X-tek 2019.  Z enim nakazilom lahko poravnate tudi startnino za več oseb. Odjava in vračilo startnine je možno s predložitvijo zdravniškega potrdila, pri čemer si obračunamo 3 evre administrativnih stroškov. Namesto odjave se plačano startnino lahko prenese na drugo osebo.
8.    Podrobnosti: Tekači gredo na progo pri vaškem domu v Slivju. Do vhoda v jamo pretečejo 700 metrov. V jamo bodo smeli samo z zaščitno čelado in svetilko opremljeni tekmovalci. S seboj ju bodo lahko imeli že od starta ali pa si jo bodo (brezplačno) izposodili na vhodu v jamo. Skozi Dimnice je proga (1400 metrov) speljana krožno, tekači bodo premagali po 100 metrov spusta in vzpona. Na izhodu iz jame bodo tekmovalci izposojeno opremo vrnili organizatorju in tek nadaljevali po poteh okrog Slivja še 2000 metrov, do cilja/starta. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Priporočamo, da tekmovalci nastopijo z lastno čelado in svetilko, tako bodo izgubili najmanj časa pri opremljanju na vhodu v jamo. Priporočljiva je tudi uporaba rokavic za prijemanje ograje. Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci podajo svoje soglasje za objave posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9.    Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: unikatni pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1990 in mlajši)
B – moški do 39 let (1989-1980)
C - moški do 49 let (1979-1970)
D – moški do 59 let (1969-1960)
E - moški do 69 let (1959-1950)
F- moški 69 let in starejši (1949 in prej)
G – ženske do 29 let (1990 in mlajše)
H – ženske do 39 let (1989-1980)
I – ženske do 49 let (1979-1970)
J – ženske do 59 let (1969-1960)
K – ženske do 69 let (1959-1950)
L – ženske 69 let in starejše (1949 in prej)

10.    Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11.    Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na tržnici pri vaškem domu bodo naprodaj brkinski domači pridelki, organizirana bo predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12.    Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico slovensko-italijanske Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje,  X-teku Dimnice 2019 in Cronotraversata del Maestro 2019 (Grotta Gigante, Briščiki, Italija, 24. novembra 2019, podrobnosti na: http://www.caicim.it/indexita.asp). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 24. novembra 2019.


Informacije o prireditvi: 031/402-559 (Simon Rusjan).

 

Invito


1.Località: Slivje, regione dei Brkini. Iscrizioni presso la casa del paese di Slivje, dove sarà disponibile un pasto caldo dopo il termine della gara. Partenza e arrivo sono posti presso l'entrata della grotta carsica Dimnice. La partenza e l'arrivo sono posti nelle immediate vicinanze. La grotta Dimnice si trova a 700m di distanza. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-tek. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje.
 
2. Data e programma: Domenica, 15 settembre 2019. Apertura delle iscrizioni dalle 7.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti dalle 8.00 alle 9.00, briefing nei pressi della partenza alle 9.40, prima partenza alle 10.00, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, distribuzione di regali tecnici alle 13.20, affissione dei risultati alle 13.30.

3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. Lunghezza del percorso: in totale sono 4000 m, di cui 2600 m in superficie e 1400 m nel sottosuolo. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro di ciascuna quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne dei peccatori.

4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje e sotto il patrocinio del comune di Hrpelje-Kozina, è organizzata da Jamarsko društvo Dimnice Koper assieme a ŠD Kraški Tekači di Sezana, all'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, alla comunità locale di Smarje pri Sezani e al portale internet Ljudstvo tekačev.

5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 31/402-559. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara fino alle 9.30. Le iscrizioni e il pagamento della quota d'iscrizione si possono effettuare anche presso il negozio Track & Field, via Kosovel 19, Basovizza (TS).

6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti i volontari, disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivetevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel. +386 031/402-559.

7. Quota d'iscrizione: 15 euro, pagando in contanti al ritiro del pettorale il giorno della gara. Il pagamento anticipato della quota d'iscrizione al costo ridotto di 12 euro sarà invece possibile fino al 12 settembre. Coloro i quali effettueranno il pagamento anticipato o, in ogni caso, i primi 200 iscritti riceveranno un pasto caldo (jota), una maglia tecnica ricordo della manifestazione e vari regali nonché il pettorale personalizzato con il proprio nome. Pagamento: sul conto corrente di Jamarsko Drustvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Come causale del pagamento indicare X-tek 2019. Con una singola transazione è possibile effettuare l'iscrizione cumulativa per più persone. Eventuali ritiri e rimborsi della quota d'iscrizione saranno possibili presentando un certificato medico, e pagando 3 euro per far fronte ai costi amministrativi. Sarà inoltre possibile trasferire la quota d'iscrizione già pagata a un'altra persona.

8. Dettagli: La partenza è stata modificata rispetto alle edizioni precedenti, i corridori infatti iniziano il percorso presso la casa del popolo di Slivje e percorrono 700 m fino all'ingresso della grotta. I corridori entreranno in grotta solo con il casco di sicurezza e la luce frontale. Potranno portarli con sé già dalla partenza oppure potranno prenderli in prestito gratuitamente all'ingresso della grotta. Il percorso all'interno della grotta è circolare, i corridori ripercorreranno solo gli stessi 100 metri in ingresso e in uscita. All'uscita della grotta i concorrenti restituiranno l'attrezzatura all'organizzazione e continueranno a correre lungo il sentiero per circa 2000 m fino al traguardo, posto in corrispondenza della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. La corsa è cronometrata, ogni due minuti (all'occorrenza ogni minuto) partono insieme due corridori. Si raccomanda ai concorrenti di avere il proprio caschetto e una lampada in modo da perdere il minor tempo possibile all'ingresso della grotta. E' consigliato anche l'utilizzo di guanti robusti. Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento.
Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza

9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre classificati.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1989 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1988-1979)
C - uomini fino a 49 anni (1978-1969)
D – uomini fino a 59 anni (1968-1959)
E - uomini fino a 69 anni (1958-1949)
F- uomini da 69 anni in su (1948 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1989 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1988-1979)
I – donne fino a 49 anni (1978-1969)
J – donne fino a 59 anni (1968-1959)
K – donne fino a 69 anni (1958-1949)
L – donne da 69 anni in su (1948 e precedenti)
10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.

11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino presso la casa del paese di Slivje in cui verranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.

12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-tek Dimnice 2019 e la Cronotraversata del Maestro 2019 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 24 novembre 2019, dettagli su: vedi).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 24 novembre 2019.
Informazioni sull'evento: +386 031/402-559 (Simon Rusjan)
 

 

 

 

X-tek Dimnice 2018 - razpis/invito

SLIVJE

24 03
 2018

logo dimince 2018

Razpis

1. Kraj: Slivje v Brkinih. Prijave v vaškem domu na začetku vasi, tam bo na voljo topli obrok po teku. Start in cilj v neposredni bližini. Do jame Dimnice je 700 metrov hoje. Kako do Slivja? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno v neposredni bližini starta. Video vabilo na enega od prejšnjih tekov (mesto starta je spremenjeno): povezava
Tako je bilo predlani (video Miloša Stankoviča): povezava.
2. Datum in urnik: Nedelja, 16. septembra 2018. Začetek prijav ob 7.00, vodeni ogled jame za tekmovalce od 8.00 do 9.00, briefing udeležencev na startu ob 9.40, prvi start ob 10.00, vodeni ogled jame za vse udeležence (brezplačno) od 12.00 do 13.00, žrebanje praktičnih nagrad ob 13.20, razglasitev rezultatov ob 13.30.
3. Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Dolžina proge: skupno 4000 metrov, od tega 2600 metrov po površju in 1400 metrov po podzemlju. Tek je posvečen varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso: povezava.
4. Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2017 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev. Prireditev sofinancira Fundacija za šport.
5. Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Prijave in predplačila sprejema tudi trgovina Track&Field, Kosovelova ulica 19, Bazovica, Italija.
6. Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952.
7. Startnina: 15 evrov, plačilo v gotovini ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja. Predplačila do 12. septembra 12 evrov. Predplačilo oziroma prvih 200 prijav zagotavlja topli obrok (jota), spominsko majico in vrečko z darili. S predplačilom tekač pridobi tudi startno številko s svojim imenom. Način plačila: na račun Jamarsko društvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Kot namen nakazila navedite X-tek 2018. Z enim nakazilom lahko poravnate tudi startnino za več oseb. Odjava in vračilo startnine je možno s predložitvijo zdravniškega potrdila, pri čemer si obračunamo 3 evre administrativnih stroškov. Namesto odjave se plačano startnino lahko prenese na drugo osebo.
8. Podrobnosti: Start je v primerjavi s prejšnjimi teki spremenjen, tekači gredo tokrat na progo pri vaškem domu v Slivju. Do vhoda v jamo pretečejo 700 metrov. V jamo bodo smeli samo z zaščitno čelado in svetilko opremljeni tekmovalci. S seboj ju bodo lahko imeli že od starta ali pa si jo bodo (brezplačno) izposodili na vhodu v jamo. Skozi Dimnice je proga (1400 metrov) speljana krožno, tekači bodo premagali po 100 metrov spusta in vzpona. Na izhodu iz jame bodo tekmovalci izposojeno opremo vrnili organizatorju in tek nadaljevali po poteh okrog Slivja še 2000 metrov, do cilja/starta. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Priporočamo, da tekmovalci nastopijo z lastno čelado in svetilko, tako bodo izgubili najmanj časa pri opremljanju na vhodu v jamo. Priporočljiva je tudi uporaba rokavic za prijemanje ograje. Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci podajo svoje soglasje za objave posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9. Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: unikatni pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1989 in mlajši)
B – moški do 39 let (1988-1979)
C - moški do 49 let (1978-1969)
D – moški do 59 let (1968-1959)
E - moški do 69 let (1958-1949)
F- moški 69 let in starejši (1948 in prej)
G – ženske do 29 let (1989 in mlajše)
H – ženske do 39 let (1988-1979)
I – ženske do 49 let (1978-1969)
J – ženske do 59 let (1968-1959)
K – ženske do 69 let (1958-1949)
L – ženske 69 let in starejše (1948 in prej)

10. Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11. Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na tržnici pri vaškem domu bodo naprodaj brkinski domači pridelki, organizirana bo predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12. Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico slovensko-italijanske Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje, X-teku Dimnice 2018 in Cronotraversata del Maestro 2018 (Grotta Gigante, Briška jama, Briščiki, Italija, 25. novembra 2018, podrobnosti na povezavi). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 25. novembra 2018.

Informacije o prireditvi: 031/618-952 (Venčeslav Japelj).

 

x-tek mapa1Prikaz proge.

 

 

 

Invito

1. Località: Slivje, regione dei Brkini. Iscrizioni presso la casa del paese di Slivje, dove sarà disponibile un pasto caldo dopo il termine della gara. Partenza e arrivo sono posti presso l'entrata della grotta carsica Dimnice. La partenza e l'arrivo sono posti nelle immediate vicinanze. La grotta Dimnice si trova a 700m di distanza. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-tek. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje.Vedi il video invito di un'edizione precedente della corsa: vedi
Così è stato due anni fa (video di Milos Stankovic): vedi.
2. Data e programma: Domenica, 16 settembre 2018. Apertura delle iscrizioni dalle 7.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti dalle 8.00 alle 9.00, briefing nei pressi della partenza alle 9.40, prima partenza alle 10.00, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, distribuzione di regali tecnici alle 13.20, affissione dei risultati alle 13.30.
3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. Lunghezza del percorso: in totale sono 4000 m, di cui 2600 m in superficie e 1400 m nel sottosuolo. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro di ciascuna quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne dei peccatori: vedi, vedi2.
4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje e sotto il patrocinio del comune di Hrpelje-Kozina, è organizzata da Jamarsko društvo Dimnice Koper assieme a ŠD Kraški Tekači di Sezana, all'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, alla comunità locale di Smarje pri Sezani e al portale internet Ljudstvo tekačev.
5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 31/618-952. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara fino alle 9.30. Le iscrizioni e il pagamento della quota d'iscrizione si possono effettuare anche presso il negozio Track & Field, via Kosovel 19, Basovizza (TS).
6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti i volontari, disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivetevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel. +386 031/618-952.
7. Quota d'iscrizione: 15 euro, pagando in contanti al ritiro del pettorale il giorno della gara. Il pagamento anticipato della quota d'iscrizione al costo ridotto di 12 euro sarà invece possibile fino al 12 settembre. Coloro i quali effettueranno il pagamento anticipato o, in ogni caso, i primi 200 iscritti riceveranno un pasto caldo (jota), una maglia tecnica ricordo della manifestazione e vari regali nonché il pettorale personalizzato con il proprio nome. Pagamento: sul conto corrente di Jamarsko Drustvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Come causale del pagamento indicare X-tek 2018. Con una singola transazione è possibile effettuare l'iscrizione cumulativa per più persone. Eventuali ritiri e rimborsi della quota d'iscrizione saranno possibili presentando un certificato medico, e pagando 3 euro per far fronte ai costi amministrativi. Sarà inoltre possibile trasferire la quota d'iscrizione già pagata a un'altra persona.
8. Dettagli: La partenza è stata modificata rispetto alle edizioni precedenti, i corridori infatti iniziano il percorso presso la casa del popolo di Slivje e percorrono 700 m fino all'ingresso della grotta. I corridori entreranno in grotta solo con il casco di sicurezza e la luce frontale. Potranno portarli con sé già dalla partenza oppure potranno prenderli in prestito gratuitamente all'ingresso della grotta. Il percorso all'interno della grotta è circolare, i corridori ripercorreranno solo gli stessi 100 metri in ingresso e in uscita. All'uscita della grotta i concorrenti restituiranno l'attrezzatura all'organizzazione e continueranno a correre lungo il sentiero per circa 2000 m fino al traguardo, posto in corrispondenza della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. La corsa è cronometrata, ogni due minuti (all'occorrenza ogni minuto) partono insieme due corridori. Si raccomanda ai concorrenti di avere il proprio caschetto e una lampada in modo da perdere il minor tempo possibile all'ingresso della grotta. E' consigliato anche l'utilizzo di guanti robusti. Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento.
Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza
9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre classificati.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1989 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1988-1979)
C - uomini fino a 49 anni (1978-1969)
D – uomini fino a 59 anni (1968-1959)
E - uomini fino a 69 anni (1958-1949)
F- uomini da 69 anni in su (1948 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1989 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1988-1979)
I – donne fino a 49 anni (1978-1969)
J – donne fino a 59 anni (1968-1959)
K – donne fino a 69 anni (1958-1949)
L – donne da 69 anni in su (1948 e precedenti)

10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.
11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino presso la casa del paese di Slivje in cui verranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.
12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-tek Dimnice 2018 e la Cronotraversata del Maestro 2018 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 25 novembre 2018, dettagli su: vedi).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 25 novembre 2018.

Informazioni sull'evento: +386 031/618-952 (Venčeslav Japelj)

 

 x-tek mapa1

Il tracciato.

Pokrovitelji/sponsors

 

 sponzorji

X-tek sofinancirata Fundacija za šport in Športna zveza občine Hrpelje-Kozina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-tek Dimnice 2017 - razpis/invito

SLIVJE

08 09
 2017

logo dimnice 2017

Razpis

1. Kraj: Slivje v Brkinih. Start/cilj pri vhodu v kraško jamo Dimnice. Topli obrok in razglasitev rezultatov v zadružnem domu v Slivju, 800 m stran od starta/cilja. Kako do jame? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno vzdolž ceste in pri zadružnem domu. Video vabilo na predlanski tek (ni sprememb): povezava.
Tako je bilo lani (video Miloša Stankoviča): povezava.
2. Datum in urnik: Nedelja, 15. oktobra 2017. Začetek prijav ob 8.00, prvi vodeni ogled jame (za tekmovalce) 8.30-9.30, briefing udeležencev ob 9.40, prvi start ob 10.00, drugi vodeni ogled jame (za vse udeležence) 12.00-13.00, topli obrok od 12.00 dalje, razglasitev rezultatov ob 13.15.
3. Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Posvečen je varovanju kraškega podzemlja (1 EUR od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso povezava.
4. Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2017 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza Občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev.
5. Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Prijave in predplačila sprejema tudi trgovina Track&Field, Kosovelova ulica 19, Bazovica.
6. Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952.
7. Startnina: 15 evrov, plačilo v gotovini ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja. Predplačila do 11. oktobra 12 evrov. Predplačilo oziroma prvih 200 prijav zagotavlja okrepčilo, topli obrok (jota), tehnično spominsko majico in vrečko z darili. S predplačilom tekač pridobi tudi startno številko s svojim imenom. Način plačila: na račun Jamarsko društvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Kot namen nakazila navedite X-tek 2017. Z enim nakazilom lahko poravnate tudi startnino za več oseb. Odjava in vračilo startnine je možno s predložitvijo zdravniškega potrdila, pri čemer si obračunamo 3 evre administrativnih stroškov. Namesto odjave se plačano startnino lahko prenese na drugo osebo.
8. Podrobnosti: Start je pred vhodom v jamo. Proga je speljana od vhoda v jamo krožno, skozi Plesno proti Vilinski dvorani in mimo Rolling stone nazaj, na površje (2x700 m), kjer se nadaljuje po poteh okrog Slivja (še 2600 m, od tega 800 m asfalt); cilj je na istem mestu kot start. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Skupna dolžina proge: 4000 m. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Obvezna je uporaba zaščitne čelade in svetilke (tudi kolesarska ali podobna; organizator bo zagotovil nekaj kompletov, priporočamo pa, da se tekači opremijo), zelo priporočljive so trpežne rokavice. Padec v jami se kaznuje s pribitkom 60 sekund (namen te sankcije je omejiti hitrost teka zaradi varnosti tekačev; nadzor opravljajo usmerjevalci v jami in sodniki, ki se ravnajo tudi po čistosti oblačil tekmovalcev ob prihodu iz jame). Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci izrazijo organizatorjem svoje soglasje glede objav posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9. Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1988 in mlajši)
B – moški do 39 let (1987-1978)
C - moški do 49 let (1977-1968)
D – moški do 59 let (1967-1958)
E - moški do 69 let (1957-1948)
F- moški 69 let in starejši (1947 in prej)
G – ženske do 29 let (1988 in mlajši)
H – ženske do 39 let (1987-1978)
I – ženske do 49 let (1977-1968)
J – ženske do 59 let (1967-1958)
K – ženske do 69 let (1957-1948)
L – ženske 69 let in starejše (1947 in prej)

10. Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11. Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na improvizirani tržnici pri zadružnem domu so na voljo brkinski domači pridelki, organizirana je predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12. Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje, X-teku Dimnice 2017 in Cronotraversata del Maestro 2017 (Grotta Gigante, Briščiki, Italija, 26. novembra 2017, podrobnosti na: http://www.caicim.it/indexita.asp). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 26. novembra 2017.

Informacije o prireditvi: 031/618-952 (Venčeslav Japelj).

 

 

letak sloLetak prireditve.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Invito

1. Località: Slivje, regione dei Brkini. Partenza e arrivo sono posti presso l'entrata della grotta carsica Dimnice. Pasto caldo e l'affissione dei risultati saranno presso la casa del paese a Slivje, distante 800 m dal punto di partenza/arrivo. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-TEK. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje. Vedi il video invito del 2015. Così è stato lo scorso anno (video di Milos Stankovic): vedi.
2. Data e programma: Domenica, 15 ottobre 2017. Apertura delle iscrizioni alle 8.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti 8.30-9.30, briefing alle 9.40, prima partenza alle 10.00, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, affissione dei risultati alle 13.15.
3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro di ciascuna quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne dei peccatori:  vedi1vedi2.
4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje e sotto il patrocinio del comune di Hrpelje-Kozina, è organizzata da ŠD Kraški Tekači di Sezana assieme a Jamarsko društvo Dimnice Koper, all'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, alla comunità locale di Smarje pri Sezani e al portale internet Ljudstvo tekačev.
5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 31/618-952. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara fino alle 9.30. Le iscrizioni e il pagamento della quota d'iscrizione si possono effettuare anche presso il negozio Track & Field, via Kosovel 19, Basovizza (TS).
6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti i volontari, disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivitevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel. +386 031/618-952.
7. Quota d'iscrizione: 15 euro, pagando in contanti al ritiro del pettorale il giorno della gara. Il pagamento anticipato della quota d'iscrizione al costo ridotto di 12 euro sarà invece possibile fino all'11 ottobre. Coloro i quali effettueranno il pagamento anticipato o, in ogni caso, i primi 200 iscritti riceveranno un pasto caldo (jota), una maglia tecnica e vari regali. Il pagamento anticipato fornisce il pettorale personalizzato con il proprio nome. Pagamento: sul conto corrente di Jamarsko Drustvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Come causale del pagamento indicare X-tek 2017. Con una singola transazione è possibile effettuare l'iscrizione cumulativa per più persone. Eventuali ritiri e rimborsi della quota d'iscrizione saranno possibili presentando un certificato medico, e pagando 3 euro per far fronte ai costi amministrativi. Sarà inoltre possibile trasferire la quota d'iscrizione già pagata a un'altra persona.
8. Dettagli: La partenza è posta prima dell'ingresso della grotta. Il percorso è sotterraneo dall'ingresso in grotta fino al giro di boa (2x700m) e poi all'esterno, dove continua nei dintorni di Slivje (ancora 2600 m, dei quali 800 m su asfalto); l'arrivo è nello stesso posto della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. Lunghezza totale del percorso: 4000 m. La corsa è cronometrata, ogni due minuti (all'occorrenza ogni minuto) partono insieme due corridori. E' obbligatorio l'uso di casco protettivo e luce (frontale o anche da bicicletta o simile; l'organizzazione fornirà alcuni kit), sono fortemente raccomandati dei guanti robusti. Una caduta in grotta si paga con 60 secondi di penalità (il motivo di questa penalità è limitare la velocità per la sicurezza dei corridori; il controllo sarà fatto fuori dalla grotta dai giudici, i quali valuteranno la pulizia degli indumenti dei corridori all'uscita della grotta stessa). Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento. Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza.
9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre classificati.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1988 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1987-1978)
C - uomini fino a 49 anni (1977-1968)
D – uomini fino a 59 anni (1967-1958)
E - uomini fino a 69 anni (1957-1948)
F- uomini da 69 anni in su (1947 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1988 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1987-1978)
I – donne fino a 49 anni (1977-1968)
J – donne fino a 59 anni (1967-1958)
K – donne fino a 69 anni (1957-1948)
L – donne da 69 anni in su (1947 e precedenti)

10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.
11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino presso la casa del paese di Slivje in cui verranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.
12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-Tek Dimnice 2017 e la Cronotraversata del Maestro 2017 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 26 novembre 2017, dettagli su: http://www.caicim.it/indexita.asp).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 26 novembre 2017.

Informazioni sull'evento: +386 031/618-952 (Venčeslav Japelj)

 

letak itaIl volantino.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokrovitelji/sponsors

 

 sponzorji

 

 

 

Čiščenje kraške jame MT7

MATERIJA

11 10
 2016

Člani koprskega Jamarskega društva Dimnice (JDD) so 11. oktobra 2016 čistili kraško jamo MT7, ki leži v neposredni bližini naselja Materija v Brkinih. Skozi ozek vhod so izvlekli za kubični meter odpadkov predvsem industrijskega porekla in ostankov živalskih kadavrov. Pod zemljo ostaja – po oceni vodje akcije Francija Malečkarja – še najmanj deset kubičnih metrov odpadkov. Namen čiščenja ni bil samo fizično odstranjevanje nesnage, temveč tudi opozoriti na onesnaženost te in drugih kraških jam, kar ogroža neoporečnost vode, ki jo pijejo tako v Brkinih kot v Istri. Za dokončno očiščenje jame MT7 bo potrebna še veliko obsežnejša akcija.

Pobudniki čiščenja so organizatorji X-teka Dimnice (skozi podzemlje in po okolici Dimnic). Vsak udeleženec te tekaške prireditve namreč prispeva en evro za čistost kraških jam. Sodelovali so magistrski študenti varstva narave Univerze na Primorskem. Vabljeni so bili predstavniki nekaterih državnih organov, ki pa se na vabilo niso odzvali.

Akcijo sta ob organizatorjih X-teka Dimnice podprla Občina Hrpelje-Kozina in Rižanski vodovod. Naslednji X-tek bo že to nedeljo, 16. oktobra 2016, v Slivju. Za prijavo bo čas še tudi na dan prireditve od 8. do 10. ure. Razpis najdeš tu spodaj.

 

dimnice-ciscenje2
Predsednik JDD Janko Brajnik (desno) in Franci Malečkar s študenti UP ob odpadkih iz jame MT7.

 

dimnice-ciscenje1
Posnetek iz brezna.

 

dimnice-ciscenje3
Vhod v jamo je ozek in spust v brezno dokaj težaven.

Video je na povezavi.

 

VJ, foto: JDD Koper

 

 

 


 

 

 

 

X-tek Dimnice 2016

SLIVJE

05 09
 2016

x-tek logo 2016

 Razpis

1. Kraj: Slivje v Brkinih. Start/cilj pri vhodu v kraško jamo Dimnice. Zavetje v primeru slabega vremena, topli obrok, razglasitev rezultatov in stranišča v zadružnem domu v Slivju, 800 m stran od starta/cilja. Kako do jame? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno vzdolž ceste in pri zadružnem domu. Video vabilo na lanski tek (letos ni sprememb): povezava
Tako je bilo lani (video Miloša Stankoviča): povezava;
reportaža: povezava (objava 18. oktobra 2015)
2. Datum in urnik: Nedelja, 16. oktobra 2016. Začetek prijav ob 8.00, prvi vodeni ogled jame (za tekmovalce) 8.30-9.30, briefing udeležencev ob 9.40, prvi start ob 10.00, drugi vodeni ogled jame (za vse udeležence) 12.00-13.00, topli obrok od 12.00 dalje, razglasitev rezultatov ob 13.15.
3. Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Posvečen je varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso: povezava.
4. Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2016 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza Občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev.
5. Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 068/151-300. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Spominske majice bodo zagotovljene za prvih 200 prijavljenih.
6. Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 068/151-300.
7. Startnina: 10 evrov, plačilo ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja.
8. Podrobnosti: Start je pred vhodom v jamo. Proga je speljana od vhoda v jamo krožno, skozi Plesno proti Vilinski dvorani in mimo Rolling stone nazaj, na površje (2x700 m), kjer se nadaljuje po poteh okrog Slivja (še 2600 m, od tega 800 m asfalt); cilj je na istem mestu kot start. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Skupna dolžina proge: 4000 m. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Obvezna je uporaba zaščitne čelade in svetilke (tudi kolesarska ali podobna; organizator bo zagotovil nekaj kompletov, priporočamo pa, da se tekači opremijo), zelo priporočljive so trpežne rokavice. Padec v jami se kaznuje s pribitkom 60 sekund (namen te sankcije je omejiti hitrost teka zaradi varnosti tekačev; nadzor opravljajo usmerjevalci v jami in sodniki, ki se ravnajo tudi po čistosti oblačil tekmovalcev ob prihodu iz jame). Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Poskrbljeno je za okrepčilo (napitki, sadje, topli obrok). Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci izrazijo organizatorjem svoje soglasje glede objav posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9. Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1987 in mlajši)
B – moški do 39 let (1986-1977)
C - moški do 49 let (1976-1967)
D – moški do 59 let (1966-1957)
E - moški do 69 let (1956-1947)
F- moški 69 let in starejši (1946 in prej)
G – ženske do 29 let (1987 in mlajši)
H – ženske do 39 let (1986-1977)
I – ženske do 49 let (1976-1967)
J – ženske do 59 let (1966-1957)
K – ženske do 69 let (1956-1947)
L – ženske 69 let in starejše (1946 in prej)

10. Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11. Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na improvizirani tržnici pri zadružnem domu so na voljo brkinski domači pridelki, organizirana je predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12. Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje, X-teku Dimnice 2016 in Cronotraversata del Maestro 2016 (Grotta Gigante, Briščiki, Italija, 27. novembra 2016, podrobnosti na: povezava). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 27. novembra 2016.

Informacije o prireditvi: 068/151-300 (Venčeslav Japelj).

 

letak slo jpg

 

Podporniki:

sponzorji1

 

Igor Šiškovič sadjarstvo

 

 dimnice letak ita 1

 

Invito

1. Località: Slivje, regione dei Brkini. Partenza/arrivo sono poste presso l'entrata della grotta carsica Dimnice; bagni, riparo in caso di maltempo, pasto caldo, affissione dei risultati presso la casa del paese a Slivje, distante 800 m dal punto di partenza/arrivo. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-TEK. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje. Vedi il video invito dello scorso anno: vedi.
Così è stato lo scorso anno: vedi.
Reportage: vedi (18 ottobre 2015).
2. Data e orario: Domenica, 16. ottobre 2016. Apertura delle iscrizioni alle 8.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti 8.30-9.30, briefing alle 9.40, partenze dalle 10.00 in poi, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, affissione dei risultati alle 13.00.
3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro della quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne: vedi, vedi.
4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje, è organizzata da ŠD Kraški tekači, Jamarsko društvo Dimnice Koper, dall'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, dalla comunità locale di Smarje pri Sezani e dal portale internet Ljudstvo tekačev.
5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 68/151-300. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della corsa fino alle 9.30. Le magliette ricordo saranno garantite ai primi 200 iscritti.
6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti dei volontari disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivitevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel.  068 / 151-300.
7. Quota d'iscrizione: 10 euro, da pagare al ritiro del pettorale il giorno della gara.
8. Dettagli: La partenza è posta prima dell'ingresso della grotta. Il percorso è sotterraneo dall'ingresso in grotta fino al giro di boa (2x700m) e poi all'esterno, dove continua nei dintorni di Slivje (ancora 2600 m, dei quali 800 m su asfalto); l'arrivo è nello stesso posto della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. Lunghezza totale del percorso: 4000 m. La corsa è cronometrata, ogni minuto partono insieme due corridori. E' obbligatorio l'uso di casco protettivo e luce (frontale o anche da bicicletta o simile; l'organizzazione fornirà alcuni kit), sono fortemente raccomandati dei guanti robusti. Una caduta in grotta si paga con 60 secondi di penalità (il motivo di questa penalità è limitare la velocità per la sicurezza dei corridori, il controllo sarà fatto fuori dalla grotta dai giudici, i quali valuteranno la pulizia degli indumenti dei corridori all'uscita della grotta stessa. Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Sarà presente un ristoro (bevande, frutta, pasto caldo), la maglietta è inclusa in omaggio. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento. Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza
9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1987 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1986-1977)
C - uomini fino a 49 anni (1976-1967)
D – uomini fino a 59 anni (1966-1957)
E - uomini fino a 69 anni (1956-1947)
F- uomini da 69 anni in su (1946 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1987 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1986-1977)
I – donne fino a 49 anni (1976-1967)
J – donne fino a 59 anni (1966-1957)
K – donne fino a 69 anni (1956-1947)
L – donne da 69 anni in su (1946 e precedenti)

10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.
11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino improvvisato presso la casa del paese di Slivje in cui ci saranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.
12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-Tek Dimnice 2016 e la Cronotraversata del Maestro 2016 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 27 novembre 2016, dettagli su: vedi).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 27 novembre 2016.

Informazioni: +39 3498462833 (Giulia della Zonca), +386 68151300 (Venčeslav Japelj).

 

 

 

 

Ljudstvo tekačev in Dušan Mravlje na Banka Koper 2. Istrskem maratonu

IZOLA

26 03
 2015

Bliža se druga izvedba Istrskega maratona, ki ga bo 11. in 12. aprila 2015 gostila slovenska Istra. Središče dogajanja bo tokrat Izola, 10-kilometrska proga bo vodila od Kort proti Izoli, 21-kilometrska po izolski in koprski občini, 42-kilometrska pa še po piranski. Na seznamu tekmovanj bosta letos dve primorski prvenstvi, v maratonu in polmaratonu. Njuna botra bodo Primorski pokalni teki, DLT Filipides in spletni portal Ljudstvo tekačev, ob sponzorski podpori družbe Arctur d.o.o. Nova Gorica, vodilnega ponudnika storitev s področja visoko zmogljivega računalništva v Jugovzhodni Evropi.

Lani prvič izvedenemu odprtemu prvenstvu Primorske v maratonu, ki ga je v dogovoru z organizatorji Banka Koper 1. Istrskega maratona in Primorskih pokalnih tekov v Kopru izpeljalo Ljudstvo tekačev, se letos pridružuje odprto prvenstvo Primorske v polmaratonu. V letu 2015 namreč ne bo več teka Maratonina del Carso, ki so ga 36-krat pripravljali tržaški tekaški organizatorji in na katerem so zadnja leta gostili tudi primorsko prvenstvo. Ta tek je bil tudi vključen v serijo PPT. Da se tradicija primorskih prvenstev ne bi prekinjala, se je vodstvo PPT odločilo odprto prvenstvo izpeljati v okviru BK2IM. Zaradi lažje izvedbe in ugotavljanja izidov so razvrstitev kategorij prilagodili kategorijam, veljavnim na BK2IM (te so enake tudi za maraton).

Šest pokalov PPT bo v absolutni konkurenci odprtega primorskega prvenstva v polmaratonu pripadlo po trem tekmovalcem in tekmovalkam na 21-kilometrski progi, razdelili pa bodo še dvakrat po deset kompletov medalj za uvrstitve v starostnih kategorijah. Ta razglasitev bo sledila razglasitvi izidov vseh polmaratoncev; razlika med obema je v tem, da na odprtem prvenstvu sodelujejo le državljani Republike Slovenije (mednarodna udeležba bo tokrat verjetno še bolj pisana, kot je bila lani).

Izola bo pozdravila tudi najboljše maratonce na primorskem odprtem prvenstvu, to bo druga izvedba tega tekmovanja v kraljevski tekaški panogi. Tudi tokrat bo za prvenstvo poskrbelo Ljudstvo tekačev, ki mu je s svojim sponzorskim prispevkom pomagal Arctur d.o.o., družba s pretanjenim posluhom za tek in tekače, pobudnica za dobrodelni prednovoletni tek v novi Gorici, Goricatlon. Sodelovalo bo tudi DLT Filipides.

Svojo udeležbo na BK2IM in primorskih prvenstvih napoveduje tudi proslavljeni ultramaratonec Dušan Mravlje, eden od dveh tekačev, ki sta pretekla tri celine: Severno Ameriko, Evropo in Avstralijo. 63-letni Dušan se je tekmovalno upokojil, teče le še zase, z veseljem, tako pravi, pa bo prišel pogledat BK2IM, kjer ga bo Ljudstvo tekačev prosilo, da pomaga razdeliti priznanja najhitrejšim maratoncem. Napoveduje tudi, da bo maratoncem delil pijačo na neuradni, zasebni »okrepčevalnici« pri Mirjani v Strunjanu, tako kot lani. Vsi, ki poznajo Dušanov okus in njegovo pojmovanje teka, vedo, kaj na tej okrepčevalnici na 35. kilometru lahko pričakujejo razen vode ...

Lanske zmage v maratonu ne bosta branila niti Aleš Žontar ne Daniela Da Forno, napovedana pa je udeležba primorske prvakinje Mojce Kermavnar.

 

mirjana

 

"Okrepčevalnica" Pri Mirjani bo tudi letos odprta.

 

mravlje-500

Dušan Mravlje je lani malo tekel, malo pa serviral pijačo tekaškim kolegom in kolegicam.

 

VJ

 


 

 

Dimnice 2014 - razpis teka

DIMNICE

18 10
 2014

Dimnice 1914 - 2014 - tek skozi hudičevo prekajevlanico

 

DODATNO: Na teku bomo zbirali rabljeno tekaško obutev za Afriko (Zimbabwe). S tem se vključujemo v humanitarno akcijo, ki jo vodita tržaški športni društvi GSD Val Rosandra in S.Po.R.T. Na startnem mestu boste lahko oddali svoje tekaške copate, ki jih ne uporabljate več, vendar so še vedno primerni za uporabo. Hvala!

Kraj:
Slivje v Brkinih. Start/cilj pri vhodu v kraško jamo Dimnice. Zavetje v primeru slabega vremena, topli obrok, razglasitev rezultatov in stranišča v zadružnem domu v Slivju, 800 m stran od starta/cilja. Kako do jame? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Parkiranje pri startu, vzdolž dostopne poti in pri zadružnem domu. Video vabilo - povezava.

 

Datum in urnik:
Sobota, 18. oktobra 2014. Začetek prijav ob 8.00, prvi vodeni ogled jame 8.30-9.30, briefing udeležencev ob 9.40, prvi start ob 10.00, drugi vodeni ogled jame 12.00-13.00, topli obrok od 12.00 dalje, razglasitev rezultatov ob 13.00.

 

Predstavitev:
Tek je eksperimentalen, prvič v Sloveniji speljan skozi kraško podzemlje. Posvečen je 100-letnici turističnega razvoja Dimnic, varovanju kraškega podzemlja (del startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso grešnikov (povezava 1, povezava 2).

 

Organizatorji, pokrovitelj:
Tek ob pomoči Agrarne skupnosti Slivje organizirajo ŠD Kraški tekači, Jamarsko društvo Dimnice Koper in spletni portal Ljudstvo tekačev. Pokrovitelj teka je Občina Hrpelje-Kozina.

 

Prijave:
Zaželene so predhodne prijave preko prijavnice ali na tel. št. 068/151-300 ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Na dan teka bodo prijave možne praviloma do startne številke 100.

 

Podrobnosti:
Start je pred vhodom v jamo. Proga je speljana od vhoda v jamo do obračališča v Marmitni dvorani (700 m) in spet na površje, kjer se nadaljuje po poteh okrog Slivja (še 2600 m, od tega 800 m asfalt); cilj je na istem mestu kot start. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Skupna dolžina proge: 4000 m. Tek je kronometrski, vsako minuto hkrati startata dva tekmovalca. Priporočena je uporaba zaščitne čelade in naglavne svetilke. Padec v jami se kaznuje s pribitkom 60 sekund (namen te sankcije je omejiti hitrost teka zaradi varnosti tekačev; nadzor opravljajo usmerjevalci v jami in sodniki, ki se ravnajo tudi po čistosti oblačil tekmovalcev ob prihodu iz jame). Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Poskrbljeno je za okrepčilo (napitki, sadje, topli obrok), spominska majica ni izključena. Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci izrazijo organizatorjem svoje soglasje glede objav posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.

 

Startnina:
Tekmovalci za izvedbo teka in sklad za čiščenje kraških jam po lastni presoji namenjajo prostovoljne prispevke.

 

Tekmovalne kategorije: 
Absolutno moški, absolutno ženske: pokali za prve tri.

Kategorije: medalje za prve tri.

 • A – moški do 29 let (1985 in mlajši)
 • B – moški do 39 let (1984-1975)
 • C - moški do 49 let (1974-1965)
 • D – moški do 59 let (1964-1955)
 • E - moški do 69 let (1954-1945)
 • F- moški 69 let in starejši (1944 in prej)
 • G – ženske do 29 let (1985 in mlajši)
 • H – ženske do 39 let (1984-1975)
 • I – ženske do 49 let (1974-1965)
 • J – ženske do 59 let (1964-1955)
 • K – ženske do 69 let (1954-1945)
 • L – ženske 69 let in starejše (1944 in prej)

 

Zdravstveno varstvo:
Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.

 

Dodatna ponudba:
Brezplačna vodena ogleda jame sta zagotovljena tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na improvizirani tržnici pri zadružnem domu so na voljo brkinski domači pridelki.

 

Informacije o prireditvi: 068/151-300 (Venčeslav Japelj).

 

VJ

 

 

 

Prvi tek skozi kraško podzemlje

DIMNICE

07 09
 2014

Trojica organizatorjev, Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači in spletni portal Ljudstvo tekačev, pripravljamo tek skozi kraško podzemlje, imenovan X-tek Dimnice. X je v imenu predvsem zaradi eksperimentalnega značaja teka, prvega v slovenskem kraškem podzemlju (podobnega vsako leto skozi Briškovsko jamo/Grotta Gigante pripravlja gorskotekaška sekcija tržaškega planinskega društva). Organizatorji se želijo z združenimi močmi, ob podpori Občine Hrpelje-Kozina, zoperstaviti tabuju, češ da pod zemljo ni mogoče teči, saj so prepričani, da ustrezno izpeljan tek v kraškem podzemlju lahko spodbuja zdrav življenjski slog in prinaša še druge pozitivne posledice. Med drugim želijo tudi opozoriti na onesnaženost Krasa in prispevati k njegovi čistosti.

Vabljeni k udeležbi! Pripadniki in simpatizerji Ljudstva tekačev pa so dobrodošli v pisani organizacijski ekipi, ki še nastaja. Pokličejo naj na tel. št. 031/618-952.

 

 

 

Humani krogi

NOVA GORICA, KOPER

05 06
 2014

Približno sto Goričanov se je odzvalo na poziv društva Vztrajaj – Never give up, domače tekačice Aleksandre Fortin in nekaterih tekaških organizacij (med njimi tudi Istrskega maratona in Ljudstva tekačev), da se udeležijo četrte izvedbe humanitarne akcije 10 krogov za 10 nasmehov v Novi Gorici 5. junija 2014. V soboto, 7. junija, so podobno številni tekli tudi v Kopru.

S to tradicionalno akcijo društvo Vztrajaj – Never give up (nikoli ne odnehaj) zbira prispevke za pomoč socialno ogroženim družinam po Sloveniji.  Odrasli tekači prispevajo vsaj 10 evrov, za kar dobijo darilno vrečko društva Vztrajaj – in možnost, da v času štirih ur v svojem tempu pretečejo toliko krogov, kot si zaželijo (ali zmorejo). Na Goriškem je pri vabljenju k udeležbi levji delež prispevala desna roka predsednika društva, triatlonca Mateja Markoviča, domača tekačica Aleksandra Fortin. Nekaterih vidnejših tekačev s tistega konca Primorske, ki so se že udeleževali te prireditve, sicer tokrat ni bilo videti na novogoriškem tartanu, zato pa so bili zanesljivi udeleženci člani DLT Filipides in pripadniki tekaške skupine Počasni, a drzni.

V humanitarni tekaški akciji, izpeljani v desetih slovenskih krajih, so zbrali 12.745 evrov, sodelovalo pa je 1378 tekačev. 

 10-aa-500 1

V Novi Gorici so tekli tudi Tržačan Alessandro Maraspin, Novogoričanka Aleksandra Fortin (v ospredju) in člani letos organizirane novogoriške tekaške skupine Počasni, a drzni pod vodstvom Renata Lešnika (v ozadju).

 

desetkp-500

 Posnetek iz Kopra.

 

Fotogalerija o dogajanju na novogoriškem stadionu je na povezavi:

https://plus.google.com/photos/103862101339423963519/albums/6021760886641463441

 

VJ

 

 

 
 

 

 

 

10. Tek prijateljstva v Benečijo

ROBIČ, ŠPETER

24 05
 2014

V soboto, 24. maja, so v Kobaridu spet pripravili tradicionalni Tek prijateljstva, ki tekače vsako leto vodi iz Posočja v Benečijo. Tokrat je v ravno pravem vremenu, primernem za ne prehiter netekmovalni tek,  sodelovalo 18 tekačev iz Posočja, Benečije, z Goriškega in iz Istre.

10. Tek prijateljstva v Benečijo so pripravili Planinska družina Benečije, Inštitut za slovensko kulturo Špeter, Planinsko društvo Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju in Kobariški muzej. Tekači so se zbrali ob 9. uri v Zderu ob Nadiži, v bližini vasi Robič, in poravnali startnino v višini pet evrov. S hitrostjo, ki si jo je vsak sam izbral, so se napotili proti Benečiji. 15 kilometrov dolga pot je skupinice tekačev, ki so med tekom uživale ne le v pogledu na okolje, temveč tudi v pogovorih, vodila po levem bregu Nadiže do nekdanjega mejnega prehoda in do prve beneške vasi Štupica. V naslednji vasi, na Logu, jih je most prestavil na desni breg Nadiže. Tekli so skozi vasi Podvršč, Podbonesec, Ščigle, Laze, Tarčet, Kras in Bjače, do Nokul, kjer je bil cilj. Po teku so zaplavali v bistrem tolmunu Nadiže pod vasjo Nokule in se osvežili, za konec pa sta sledila pogostitev in veselo druženje v Špetru, v Slovenskem kulturnem središču.

Teki prijateljstva so začeli leta 2003, na pobudo Zdravka Likarja (ki je tudi letos vzel vajeti v svoje roke). Zaradi slabega vremena sta bila dva teka odpovedana. Namen prireditve je zbliževanje in utrjevanje prijateljstva med slovenskimi, furlanskimi in italijanskimi tekači ter planinci, združevati iskrene, dobromisleče prijatelje z obeh strani Matajurja in Kolovrata. Vsakič znova udeleženci ugotavljajo, kako se s premagovanjem kilometrov kujejo nova in nova prijateljstva.

 

ben-skupna-500

Tradicionalno fotografiranje pred startom teka.

 

ben-most-500

Prehod na desni breg Nadiže.

 

ben-nokule-500

Članice tekaške skupine Počasni, a drzni (Katjuša, Maša, Klavdija) na cilju v Nokulah.

 

ben-kopanje-500

Osvežitev v ne premrzli Nadiži.

 

ben-vojko-400

Priprava okrepčila v Špetru je bila zaupana Vojku Hobiču.

 

 

 


 

 

 

Podkategorije