X-tek Dimnice 2016

SLIVJE

05 09
 2016

x-tek logo 2016

 Razpis

1. Kraj: Slivje v Brkinih. Start/cilj pri vhodu v kraško jamo Dimnice. Zavetje v primeru slabega vremena, topli obrok, razglasitev rezultatov in stranišča v zadružnem domu v Slivju, 800 m stran od starta/cilja. Kako do jame? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno vzdolž ceste in pri zadružnem domu. Video vabilo na lanski tek (letos ni sprememb): povezava
Tako je bilo lani (video Miloša Stankoviča): povezava;
reportaža: povezava (objava 18. oktobra 2015)
2. Datum in urnik: Nedelja, 16. oktobra 2016. Začetek prijav ob 8.00, prvi vodeni ogled jame (za tekmovalce) 8.30-9.30, briefing udeležencev ob 9.40, prvi start ob 10.00, drugi vodeni ogled jame (za vse udeležence) 12.00-13.00, topli obrok od 12.00 dalje, razglasitev rezultatov ob 13.15.
3. Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Posvečen je varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso: povezava.
4. Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2016 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza Občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev.
5. Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 068/151-300. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Spominske majice bodo zagotovljene za prvih 200 prijavljenih.
6. Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 068/151-300.
7. Startnina: 10 evrov, plačilo ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja.
8. Podrobnosti: Start je pred vhodom v jamo. Proga je speljana od vhoda v jamo krožno, skozi Plesno proti Vilinski dvorani in mimo Rolling stone nazaj, na površje (2x700 m), kjer se nadaljuje po poteh okrog Slivja (še 2600 m, od tega 800 m asfalt); cilj je na istem mestu kot start. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Skupna dolžina proge: 4000 m. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Obvezna je uporaba zaščitne čelade in svetilke (tudi kolesarska ali podobna; organizator bo zagotovil nekaj kompletov, priporočamo pa, da se tekači opremijo), zelo priporočljive so trpežne rokavice. Padec v jami se kaznuje s pribitkom 60 sekund (namen te sankcije je omejiti hitrost teka zaradi varnosti tekačev; nadzor opravljajo usmerjevalci v jami in sodniki, ki se ravnajo tudi po čistosti oblačil tekmovalcev ob prihodu iz jame). Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Poskrbljeno je za okrepčilo (napitki, sadje, topli obrok). Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci izrazijo organizatorjem svoje soglasje glede objav posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9. Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1987 in mlajši)
B – moški do 39 let (1986-1977)
C - moški do 49 let (1976-1967)
D – moški do 59 let (1966-1957)
E - moški do 69 let (1956-1947)
F- moški 69 let in starejši (1946 in prej)
G – ženske do 29 let (1987 in mlajši)
H – ženske do 39 let (1986-1977)
I – ženske do 49 let (1976-1967)
J – ženske do 59 let (1966-1957)
K – ženske do 69 let (1956-1947)
L – ženske 69 let in starejše (1946 in prej)

10. Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11. Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na improvizirani tržnici pri zadružnem domu so na voljo brkinski domači pridelki, organizirana je predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12. Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje, X-teku Dimnice 2016 in Cronotraversata del Maestro 2016 (Grotta Gigante, Briščiki, Italija, 27. novembra 2016, podrobnosti na: povezava). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 27. novembra 2016.

Informacije o prireditvi: 068/151-300 (Venčeslav Japelj).

 

letak slo jpg

 

Podporniki:

sponzorji1

 

Igor Šiškovič sadjarstvo

 

 dimnice letak ita 1

 

Invito

1. Località: Slivje, regione dei Brkini. Partenza/arrivo sono poste presso l'entrata della grotta carsica Dimnice; bagni, riparo in caso di maltempo, pasto caldo, affissione dei risultati presso la casa del paese a Slivje, distante 800 m dal punto di partenza/arrivo. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-TEK. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje. Vedi il video invito dello scorso anno: vedi.
Così è stato lo scorso anno: vedi.
Reportage: vedi (18 ottobre 2015).
2. Data e orario: Domenica, 16. ottobre 2016. Apertura delle iscrizioni alle 8.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti 8.30-9.30, briefing alle 9.40, partenze dalle 10.00 in poi, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, affissione dei risultati alle 13.00.
3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro della quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne: vedi, vedi.
4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje, è organizzata da ŠD Kraški tekači, Jamarsko društvo Dimnice Koper, dall'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, dalla comunità locale di Smarje pri Sezani e dal portale internet Ljudstvo tekačev.
5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 68/151-300. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della corsa fino alle 9.30. Le magliette ricordo saranno garantite ai primi 200 iscritti.
6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti dei volontari disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivitevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel.  068 / 151-300.
7. Quota d'iscrizione: 10 euro, da pagare al ritiro del pettorale il giorno della gara.
8. Dettagli: La partenza è posta prima dell'ingresso della grotta. Il percorso è sotterraneo dall'ingresso in grotta fino al giro di boa (2x700m) e poi all'esterno, dove continua nei dintorni di Slivje (ancora 2600 m, dei quali 800 m su asfalto); l'arrivo è nello stesso posto della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. Lunghezza totale del percorso: 4000 m. La corsa è cronometrata, ogni minuto partono insieme due corridori. E' obbligatorio l'uso di casco protettivo e luce (frontale o anche da bicicletta o simile; l'organizzazione fornirà alcuni kit), sono fortemente raccomandati dei guanti robusti. Una caduta in grotta si paga con 60 secondi di penalità (il motivo di questa penalità è limitare la velocità per la sicurezza dei corridori, il controllo sarà fatto fuori dalla grotta dai giudici, i quali valuteranno la pulizia degli indumenti dei corridori all'uscita della grotta stessa. Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Sarà presente un ristoro (bevande, frutta, pasto caldo), la maglietta è inclusa in omaggio. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento. Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza
9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1987 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1986-1977)
C - uomini fino a 49 anni (1976-1967)
D – uomini fino a 59 anni (1966-1957)
E - uomini fino a 69 anni (1956-1947)
F- uomini da 69 anni in su (1946 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1987 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1986-1977)
I – donne fino a 49 anni (1976-1967)
J – donne fino a 59 anni (1966-1957)
K – donne fino a 69 anni (1956-1947)
L – donne da 69 anni in su (1946 e precedenti)

10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.
11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino improvvisato presso la casa del paese di Slivje in cui ci saranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.
12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-Tek Dimnice 2016 e la Cronotraversata del Maestro 2016 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 27 novembre 2016, dettagli su: vedi).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 27 novembre 2016.

Informazioni: +39 3498462833 (Giulia della Zonca), +386 68151300 (Venčeslav Japelj).