Slovenske in italijanske teke bo povezal Modri trak Ljudstva tekačev

SLOVENIJA, ITALIJA

09 12
 2019

vedi versione italiana sotto

 

Spletni portal Ljudstvo tekačev bo v prihodnjem letu s projektom Modri trak/Nastro azzurro povezal štiri polmaratone, po dva na italijanski in slovenski strani. Namen pobude je poglobiti medsebojno poznavanje in sodelovanje tekačev dveh držav, povezati tekaško ponudbo in spodbuditi zdravo tekmovalnost tekačev. Ljudstvo tekačev in goriški organizator bosta slovenskim tekačem še dodatno olajšala in popestrila nastope v Škocjanu in Gorici.

Modri trak

V letu 2020 bodo organizatorji polmaratonov v Škocjanu ob Soči (26.1.), Ankaranu (5.4.), Bovcu (19.9.) in Gorici (18.10.), Gruppo marciatori Gorizia, Društvo Istrski maraton in Športno društvo Bovec maraton, ter spletni portal Ljudstvo tekačev izpeljali merjenje tekačev iz Italije in Slovenije za Modri trak/Nastro azzurro. Tako želijo širiti tekaški ferplej in izmenjavo na obmejnem prostoru, vzajemno zagotavljati promocijo navedenih tekov, povečati zanimivost nastopov in zdravo tekmovalnost, hkrati pa je njihov namen spodbujanje prisotnosti italijanskih tekačev na slovenskih in slovenskih tekačev na italijanskih tekih.

Slovenskim tekačem ustrezajo značilnosti nekaterih tekov, ki jih pripravljajo na Goriškem, tako zaradi terminov kot zaradi srečevanja s tradicijo italijanske tekaške kulture. A v zadnjem času jim italijanska športna birokracija postavlja visoke ovire (tekaška dovoljenja in zdravstvena spričevala), povezane tudi z dodatnimi stroški. Po drugi strani pa italijanski tekači še premalo vedo za lepote in prednosti tekov v Sloveniji, pri katerih velja pravilo »plačaj in teci« - brez dodatnih zahtev in komplikacij. Tekači v Sloveniji namreč tečejo svobodno, brez nadzora državnih ali paradržavnih struktur, to svobodo pa plačujejo s prevzemanjem polne odgovornosti za lastno početje. Takšna ureditev je v razmerah, ko strukture z ničemer ne lajšajo življenja tekačev, ne s cenejšimi zavarovanji za to, praviloma bolj zdravo populacijo od povprečij,  ne s sofinanciranjem zdravstvenih pregledov, ne z nižjimi davki na tekaško opremo ipd., po svoje tudi logična, razmeroma pravična. Na prav tako dokaj svobodnem tržišču tekov v Sloveniji je izbira bogata, podobno velja za Italijo, dejstvo pa je, da večina tekačev v Sloveniji in severovzhodni Italiji niti ne ve, kaj vse se jim ponuja pri sosedih.

Trije tekaški organizatorji v obmejnem prostoru so se, na pobudo Ljudstva tekačev, odločili, da v sezoni 2020 odmislijo medsebojne meje in izpeljejo projekt medsebojnega sodelovanja. Predstavimo njihovo zamisel.

Na vsakem od štirih navedenih, pretežno cestnih tekov se po petim najboljšim tekačem in trem tekačicam (absolutna uvrstitev) iz Slovenije in iz Italije dodeli točke, izračunane s preprosto formulo: zmagovalec teka s 350 uvrščenimi dobi 350 točk, petouvrščeni dobi pet točk manj, torej 345 itd. Seštevka teh točk določita, katera »ekipa« (narekovaji zato, ker je pričakovati, da bo sestava vsakokrat drugačna, naključna) je boljša, in to v moški, ženski in skupni konkurenci. Ob koncu leta se točke »ekip«, osvojene na vseh štirih tekih, sešteje, skupne zmagovalce sezone pa se razglasi na prvem teku v letu 2021, v Škocjanu pri Ronkah.

Po enakem postopku se seštevajo tudi točkovni dosežki posameznih tekačev in tekačic v absolutni konkurenci, vendar samo tistih, ki so odtekli (najmanj) tri teke; štejejo točke s treh tekov. Nagrajeni bodo po trije tekači in tekačice iz Italije in iz Slovenije z najvišjim seštevkom točk. V Škocjanu bo teh 12 tekmovalcev na začetku sezone 2021 prejeli posebne lente Ljudstva tekačev in praktične nagrade organizatorjev tekov.

Poskrbljeno bo za to, da tekači na tekih z največjim številom tekmovalcev ne bodo favorizirani. Vrednost uvrstitev bo izenačena z uporabo količnika tekov, določenega z razmerji med števili uvrščenih. Prvi tek bo s svojim številom finišerjev dobil količnik 1, ostali trije teki pa se bodo ravnali po njem. Naj ponazorimo: če ima prvi tek 300 finišerjev in količnik 1, bo tek s 1500 finišerji dobil količnik 0,2 (300:1500), tako da bosta oba zmagovalca dobila po 300 točk.

Modre majice

V prihodnjem letu pa bo Ljudstvo tekačev izpeljalo še en projekt, z željo, da  slovenske tekače opozori na teka goriških organizatorjev in spodbudi njihovo sodelovanje.  Gre za tek 3a Maratonina del' Isonzo (San Canzian d'Isonzo/Škocjan ob Soči, 26. januarja 2020) in tek 42a Maratonina Citta di Gorizia (Gorizia/Gorica, 18. oktobra 2020), za katera Ljudstvo tekačev meni, da sta prijazna do slovenskih tekačev.

Ljudstvo tekačev bo tekoma posvetilo dodatno pozornost, po tri najbolje uvrščene slovenske tekače znotraj posameznih kategorij pa na koncu sezone nagradilo s posebnimi modrimi majicami. Najbolje uvrščeni slovenski tekač v kategoriji bo prejel tudi pokal organizatorja. Tudi ta razglasitev bo opravljena v Škocjanu na začetku leta 2021. Gruppo marciatori Gorizia bo udeležencem prvega teka, 3a Maratonina del' Isonzo, ob prijavi za drugi tek, 42a Maratonina Citta di Gorizia, zagotovil posebni popust (15 namesto 25 evrov). Ob prijavljanju na italijanska teka bodo morali tekači obvezno navesti, kateremu klubu ali društvu pripadajo. S tem, in seveda s plačilom, bodo izpolnili vse svoje obveznosti.

Za osvojitev modrih majic se bodo potegovali slovenski tekači, ki bodo odtekli oba teka. Vsakokratna uvrstitev bo tekaču prinesla ustrezno število točk, tako kot bo to veljalo za Modri trak (primer: desetouvrščeni absolutno na teku z 200 tekači v cilju prejme 200-10=190 točk). Količniki tekov glede na število finišerjev tukaj ne bodo uveljavljeni.

Celovite informacije o poteku projektov bodo sproti objavljene na spletni strani Ljudstva tekačev, najpomembnejši povzetki in izidi pa še na Facebook profilu Ljudstva tekačev, na spletnih straneh vseh treh organizatorjev tekov in na njihovih profilih družabnih omrežij.

 

Teki pokala Modri trak/Nastro azzurro:

Škocjan ob Soči - Italija (26.1.) - 21 km
Ankaran (5.4.) - 21 km
Bovec (19.9.) - 22 km
Gorica - Italija (18.10.) - 21 km

Teka, na katerih se bodo slovenski tekači potegovali za modre majice:

Škocjan ob Soči - Italija (26.1.) - 21 km
Gorica - Italija (18.10.) - 21 km

POZOR:

Ob prijavljanju na italijanska teka slovenski tekači obvezno navedejo, kateremu klubu ali društvu pripadajo. Udeleženci teka v Škocjanu bodo za tek v Gorici plačali 15 namesto 25 evrov.

Spletne povezave:

Gruppo marciatori Gorizia:
http://www.marciatorigorizia.it/html/home.htm
Istrski maraton:
http://istrski-maraton.si/
Bovec maraton:
https://www.bovecmaraton.si/
Ljudstvo tekačev (domov):
https://www.ljudstvotekacev.si/sl/


VJ (avtor je pobudnik projektov)

 

ITALIANO

 

CHALLENGE »NASTRO AZZURO« ITALIA : SLOVENIA

SAN CANZIAN D'ISONZO 26/01, ANCARANO 05/04, BOVEC 19/09, GORIZIA 18/10

Primi 5 atleti e prime 3 atlete (italiani e sloveni) delle gare riceverano un punteggio e determinerano la squadra vincitrice della gara e fine stagione la squadra vincitrice assoluta. I 6 migliori (3 M, 3F) atleti italiani e 6 migliori (3 M, 3F) atleti sloveni in occasione della maratonina dell'Isonzo nel 2021 verrano premiati con i nastri speciali e premi pratici. Verrano presi in considerazione i punti delle 3 gare migliori.

Nel 2020 gli organizzatori delle maratonine/mezze maratone di San Canzian d'Isonzo (26.1.), Ankaran (5.4.), Bovec (19.9.) e Gorizia (18.10.), assieme al portale online Ljudstvo tekacev, organizzeranno una competizione internazionale di corridori dall'Italia e dalla Slovenia per il Nastro azzurro. Lo scopo della cooperazione è promuovere la solidarietà tra queste quattro gare e lo scambio tra paesi in questo ambito, ricambiare la promozione fra queste gare, promuovere una competizione interessante e salutare e aumentare la presenza di corridori italiani alle gare slovene e quella di corridori sloveni alle competizioni italiane.

Ad ogni gara, i migliori cinque podisti e tre podiste (nella classifica assoluta) dalla Slovenia e dall'Italia riceveranno un numero adeguato di punti (ad esempio, il quinto classificato in una gara con 350 atleti al tragurdo otterrà 345 punti). Le somme di questi punti determineranno la "squadra" vincente. Alla fine della stagione, questi punti vengono sommati e viene determinata la squadra vincitrice totale della stagione, italiana o slovena. Alla fine della stagione vengono sommati anche i punteggi migliori delle tre corse dei corridori. I tre corridori (M+F) provenienti dall'Italia e dalla Slovenia con il punteggio più alto nella stagione, a San Canzian in 2021 riceveranno nastri speciali e premi pratici. La variabilità del numero di corridori di ogni corsa è compensata dal fattore di partecipazione (la prima corsa con il il numero di finisher ottiene un quoziente 1, e i coefficienti delle altre gare sono determinate dal rapporto tra il numero di corridori della prima gara e di ogni corsa successiva; esempio: la prima corsa ha 200 finishers e ottiene un quoziente di 1,  la seconda ne ha 1500 e ottiene un quoziente di 200: 1500).