X-tek Dimnice 2018 - razpis/invito

SLIVJE

24 03
 2018

logo dimince 2018

Razpis

1. Kraj: Slivje v Brkinih. Prijave v vaškem domu na začetku vasi, tam bo na voljo topli obrok po teku. Start in cilj v neposredni bližini. Do jame Dimnice je 700 metrov hoje. Kako do Slivja? V kraju Markovščina na cesti Kozina-Reka sledimo smerokazom za Slivje in X-tek. Brezplačno parkiranje je urejeno v neposredni bližini starta. Video vabilo na enega od prejšnjih tekov (mesto starta je spremenjeno): povezava
Tako je bilo predlani (video Miloša Stankoviča): povezava.
2. Datum in urnik: Nedelja, 16. septembra 2018. Začetek prijav ob 7.00, vodeni ogled jame za tekmovalce od 8.00 do 9.00, briefing udeležencev na startu ob 9.40, prvi start ob 10.00, vodeni ogled jame za vse udeležence (brezplačno) od 12.00 do 13.00, žrebanje praktičnih nagrad ob 13.20, razglasitev rezultatov ob 13.30.
3. Predstavitev: To je prvi tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Dolžina proge: skupno 4000 metrov, od tega 2600 metrov po površju in 1400 metrov po podzemlju. Tek je posvečen varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraški jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso: povezava.
4. Organizatorji, pokrovitelj: X-tek Dimnice 2017 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Agrarno skupnostjo Slivje ter pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina organizirajo Jamarsko društvo Dimnice Koper, Športno društvo Kraški tekači Sežana, Turistično društvo Dimnice Slivje, Športna zveza občine Hrpelje-Kozina, Vaška skupnost Šmarje pri Sežani in spletni portal Ljudstvo tekačev. Prireditev sofinancira Fundacija za šport.
5. Prijave: Zaželene so predhodne prijave na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952. V prijavi navedite ime in priimek, letnico rojstva, tel. št., e-naslov. Prijave bodo možne tudi na dan teka, do 9.30. Prijave in predplačila sprejema tudi trgovina Track&Field, Kosovelova ulica 19, Bazovica, Italija.
6. Prostovoljci: Med organizatorje so vabljeni prostovoljci, ki so pripravljeni prispevati nekaj ur svojega časa in dobro voljo za boljšo izvedbo teka. Prejeli bodo spominsko majico in ne bodo ne lačni ne žejni. Prijavijo naj se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 031/618-952.
7. Startnina: 15 evrov, plačilo v gotovini ob prevzemu startne številke na dan tekmovanja. Predplačila do 12. septembra 12 evrov. Predplačilo oziroma prvih 200 prijav zagotavlja topli obrok (jota), spominsko majico in vrečko z darili. S predplačilom tekač pridobi tudi startno številko s svojim imenom. Način plačila: na račun Jamarsko društvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Kot namen nakazila navedite X-tek 2018. Z enim nakazilom lahko poravnate tudi startnino za več oseb. Odjava in vračilo startnine je možno s predložitvijo zdravniškega potrdila, pri čemer si obračunamo 3 evre administrativnih stroškov. Namesto odjave se plačano startnino lahko prenese na drugo osebo.
8. Podrobnosti: Start je v primerjavi s prejšnjimi teki spremenjen, tekači gredo tokrat na progo pri vaškem domu v Slivju. Do vhoda v jamo pretečejo 700 metrov. V jamo bodo smeli samo z zaščitno čelado in svetilko opremljeni tekmovalci. S seboj ju bodo lahko imeli že od starta ali pa si jo bodo (brezplačno) izposodili na vhodu v jamo. Skozi Dimnice je proga (1400 metrov) speljana krožno, tekači bodo premagali po 100 metrov spusta in vzpona. Na izhodu iz jame bodo tekmovalci izposojeno opremo vrnili organizatorju in tek nadaljevali po poteh okrog Slivja še 2000 metrov, do cilja/starta. Opozorilo: Spolzka proga skozi jamo ne dovoljuje visoke hitrosti, na nekaterih mestih je zaradi nizkega stropa nevarnost trka. Na odseku, kjer je možno srečevanje tekačev, imajo prednost tisti, ki se spuščajo v jamo. Merjenje časov je ročno. Tek je kronometrski, vsaki dve minuti (po potrebi na eno minuto) hkrati startata dva tekmovalca. Priporočamo, da tekmovalci nastopijo z lastno čelado in svetilko, tako bodo izgubili najmanj časa pri opremljanju na vhodu v jamo. Priporočljiva je tudi uporaba rokavic za prijemanje ograje. Proga v jami je označena in minimalno osvetljena. Za sodelovanje mlajših od 18 let v celoti odgovarjajo starši oziroma skrbniki. Z nastopom tekmovalci podajo svoje soglasje za objave posnetkov v zvezi s tekom za potrebe promocije dogodka. Na progi po površju ni zapor prometa, tekmovalci so dolžni upoštevati prometne predpise in skrbeti za lastno varnost.
9. Tekmovalne kategorije:
Absolutno moški, absolutno ženske: unikatni pokali za prve tri.
Kategorije: medalje za prve tri.
A – moški do 29 let (1989 in mlajši)
B – moški do 39 let (1988-1979)
C - moški do 49 let (1978-1969)
D – moški do 59 let (1968-1959)
E - moški do 69 let (1958-1949)
F- moški 69 let in starejši (1948 in prej)
G – ženske do 29 let (1989 in mlajše)
H – ženske do 39 let (1988-1979)
I – ženske do 49 let (1978-1969)
J – ženske do 59 let (1968-1959)
K – ženske do 69 let (1958-1949)
L – ženske 69 let in starejše (1948 in prej)

10. Zdravstveno varstvo: Tekmovalci tečejo na lastno odgovornost, zdravstvena pomoč je zagotovljena.
11. Dodatna ponudba: Brezplačni vodeni ogled jame je zagotovljen tako za tekmovalce kot za njihove spremljevalce. Na tržnici pri vaškem domu bodo naprodaj brkinski domači pridelki, organizirana bo predstavitev turistične in kulinarične ponudbe Brkinov.
12. Jamska kombinacija: Tek predstavlja prvo polovico slovensko-italijanske Jamske kombinacije, v kateri štejejo uvrstitve na dveh tekih skozi kraško podzemlje, X-teku Dimnice 2018 in Cronotraversata del Maestro 2018 (Grotta Gigante, Briška jama, Briščiki, Italija, 25. novembra 2018, podrobnosti na povezavi). Nagrajenih bo po pet najboljših moških in žensk, udeležencev obeh tekov, razglasitev in podelitev priznanj in nagrad bo ob koncu teka Cronotraversata del Maestro 25. novembra 2018.

Informacije o prireditvi: 031/618-952 (Venčeslav Japelj).

 

x-tek mapa1Prikaz proge.

 

 

 

Invito

1. Località: Slivje, regione dei Brkini. Iscrizioni presso la casa del paese di Slivje, dove sarà disponibile un pasto caldo dopo il termine della gara. Partenza e arrivo sono posti presso l'entrata della grotta carsica Dimnice. La partenza e l'arrivo sono posti nelle immediate vicinanze. La grotta Dimnice si trova a 700m di distanza. Come arrivare alla grotta? Arrivati al paese di Markovščina, sulla strada Kozina-Fiume, si seguono le indicazioni per Slivje e X-tek. Parcheggio gratuito presso la partenza, lungo il percorso e presso la casa del paese di Slivje.Vedi il video invito di un'edizione precedente della corsa: vedi
Così è stato due anni fa (video di Milos Stankovic): vedi.
2. Data e programma: Domenica, 16 settembre 2018. Apertura delle iscrizioni dalle 7.00, prima ricognizione della grotta per i partecipanti dalle 8.00 alle 9.00, briefing nei pressi della partenza alle 9.40, prima partenza alle 10.00, seconda visita della grotta 12.00-13.00, pasto caldo dalle 12.00 in poi, distribuzione di regali tecnici alle 13.20, affissione dei risultati alle 13.30.
3. Presentazione: La corsa è la prima in Slovenia attraverso il sottosuolo carsico. Lunghezza del percorso: in totale sono 4000 m, di cui 2600 m in superficie e 1400 m nel sottosuolo. La corsa è dedicata alla salvaguardia del sottosuolo carsico (1 euro di ciascuna quota d'iscrizione sarà devoluto per la pulizia delle grotte carsiche), ai Brkini e ai suoi abitanti. La leggenda racconta che a Dimnice, dalla quale esce il fumo durante l'inverno, il Diavolo affumichi la carne dei peccatori: vedi, vedi2.
4. Organizzatori, patrocinio: La corsa, con la collaborazione della comunità locale e la comunità agraria di Slivje e sotto il patrocinio del comune di Hrpelje-Kozina, è organizzata da Jamarsko društvo Dimnice Koper assieme a ŠD Kraški Tekači di Sezana, all'Associazione Sportiva del comune di Hrpelje-Kozina, alla comunità locale di Smarje pri Sezani e al portale internet Ljudstvo tekačev.
5. Iscrizioni: Sono preferibili le preiscrizioni all'indirizzo email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oppure chiamando +386 (0) 31/618-952. Nell'iscrizione specificate nome e cognome, anno di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara fino alle 9.30. Le iscrizioni e il pagamento della quota d'iscrizione si possono effettuare anche presso il negozio Track & Field, via Kosovel 19, Basovizza (TS).
6. Volontari: tra gli organizzatori sono benvenuti i volontari, disposti a contribuire con poche ore del proprio tempo e buon umore per la migliore riuscita della gara. Essi riceveranno una T-shirt ricordo e non avranno né fame né sete. Iscrivetevi all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail o al numero di tel. +386 031/618-952.
7. Quota d'iscrizione: 15 euro, pagando in contanti al ritiro del pettorale il giorno della gara. Il pagamento anticipato della quota d'iscrizione al costo ridotto di 12 euro sarà invece possibile fino al 12 settembre. Coloro i quali effettueranno il pagamento anticipato o, in ogni caso, i primi 200 iscritti riceveranno un pasto caldo (jota), una maglia tecnica ricordo della manifestazione e vari regali nonché il pettorale personalizzato con il proprio nome. Pagamento: sul conto corrente di Jamarsko Drustvo Dimnice Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, IBAN: SI56 1010 0002 9062 456, BIC: BAKOSI2X. Come causale del pagamento indicare X-tek 2018. Con una singola transazione è possibile effettuare l'iscrizione cumulativa per più persone. Eventuali ritiri e rimborsi della quota d'iscrizione saranno possibili presentando un certificato medico, e pagando 3 euro per far fronte ai costi amministrativi. Sarà inoltre possibile trasferire la quota d'iscrizione già pagata a un'altra persona.
8. Dettagli: La partenza è stata modificata rispetto alle edizioni precedenti, i corridori infatti iniziano il percorso presso la casa del popolo di Slivje e percorrono 700 m fino all'ingresso della grotta. I corridori entreranno in grotta solo con il casco di sicurezza e la luce frontale. Potranno portarli con sé già dalla partenza oppure potranno prenderli in prestito gratuitamente all'ingresso della grotta. Il percorso all'interno della grotta è circolare, i corridori ripercorreranno solo gli stessi 100 metri in ingresso e in uscita. All'uscita della grotta i concorrenti restituiranno l'attrezzatura all'organizzazione e continueranno a correre lungo il sentiero per circa 2000 m fino al traguardo, posto in corrispondenza della partenza. Attenzione: la scivolosità del percorso attraverso la grotta non consente alte velocità, in alcune parti c'è la possibilità di urtare con la testa. Nel punto in cui è possibile l'incrocio dei corridori hanno la precedenza coloro che scendono in grotta. La misurazione dei tempi è manuale. La corsa è cronometrata, ogni due minuti (all'occorrenza ogni minuto) partono insieme due corridori. Si raccomanda ai concorrenti di avere il proprio caschetto e una lampada in modo da perdere il minor tempo possibile all'ingresso della grotta. E' consigliato anche l'utilizzo di guanti robusti. Il percorso all'interno della grotta è segnato e poco illuminato. Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori. Con l'iscrizione i corridori danno il loro consenso agli organizzatori per la pubblicazione ai fini della promozione dell'evento.
Il percorso all'esterno non sarà chiuso al traffico, i corridori devono rispettare le regole del traffico e prendersi carico della propria sicurezza
9. Categorie:
Uomini assoluti, donne assolute: coppe per i primi tre classificati.
Categorie: medaglie per i primi tre.
A – uomini fino a 29 anni (1989 e più giovani)
B – uomini fino a 39 anni (1988-1979)
C - uomini fino a 49 anni (1978-1969)
D – uomini fino a 59 anni (1968-1959)
E - uomini fino a 69 anni (1958-1949)
F- uomini da 69 anni in su (1948 e precedenti)
G – donne fino a 29 anni (1989 e più giovani)
H – donne fino a 39 anni (1988-1979)
I – donne fino a 49 anni (1978-1969)
J – donne fino a 59 anni (1968-1959)
K – donne fino a 69 anni (1958-1949)
L – donne da 69 anni in su (1948 e precedenti)

10. Assistenza medica: I corridori corrono sotto la propria responsabilità, l'assistenza medica è garantita.
11. Offerta supplementare: Visita guitata gratuita della grotta è prevista sia per i corridori che per i loro accompagnatori. Ci sarà inoltre un mercatino presso la casa del paese di Slivje in cui verranno esposti prodotti turistici e culinari locali di Brkini.
12. Combinata delle grotte: la corsa rappresenta la prima combinata delle Grotte, per la quale saranno considerati i classificati alle due gare attraverso il sottosuolo carsico, cioè X-tek Dimnice 2018 e la Cronotraversata del Maestro 2018 (Grotta Gigante, Borgo Grotta, Italia, 25 novembre 2018, dettagli su: vedi).
Saranno premiati i migliori 5 uomini e le migliori 5 donne partecipanti a entrambe le corse, la proclamazione e la premiazione avverranno alla fine della Cronotraversata del Maestro, 25 novembre 2018.

Informazioni sull'evento: +386 031/618-952 (Venčeslav Japelj)

 

 x-tek mapa1

Il tracciato.

Pokrovitelji/sponsors

 

 sponzorji

X-tek sofinancirata Fundacija za šport in Športna zveza občine Hrpelje-Kozina.